Bjäran

Mjölkdragande väsen är väl inget vi trollbackor har så stor användning av idag och vem har väl för den delen grannar med kor eller getter nu för tiden. Men bjäror drar ju inte bara mjölk till gården utan även lycka, välstånd och pengar. Man skulle kanske kunna tänka sig en Robin Hoodsk variant som drar från de rika till de fattiga.

Men vad är då en bjära, puke eller mjölkhare? Här i norden verkar dessa dragande väsen oftast ha varit tillverkade av en trollkunnig kvinna, ensamma eller tillsammans med djävulen, för att sedan ges liv. Det finns också berättelser om trollkärringar som bytte hamn till mjölkharar och dylikt. Men även om de varit tillverkade så har de haft en stark koppling till den som skapat dem, för skadade man bjäran så blev också den som sände ut den skadad eller påverkad på annat sätt.

I en engelsk manual från 1300-talets första årtionde kan man läsa om en kvinna som tillverkar en säck i skinn som hon sedan blåser liv i och sänder ut för att dia kor och sända hem mjölk. Enligt en upptäckning från 1800-talets mitt (P. A. Säves samlingar) säger sig en sagesman ha hört, ”..att bjäru >>göres af barkadt skinn till öfverdrag>>, under vilka pinnar sätts till ben. Med hjälp av en oblat, som sticks in i öppningen på påsen och en formel, får väsendet rörelseförmåga.” I en annan beskrivning användes ett runt nystan eller en skalle av kat till huvud. En utförligare beskrivning sammanställt av Carl Säve:

Slika kärringar, >>som förstå sig på mer än andra>>, d.v.s. kunna trolla, sammansy en skinnpåse, under vhilken de fästa trenne träpinnar, och dermed är hela Bjäru färdig – dock ännu inte vid lif. För att få henne till lif och i verksamhet, går trollpackan en natt till en korsväg, medhafvande ved av nio olika träslag. Däraf upptändes under åtskilliga signerier (på hvilka jag alldrig kunna få någon reda) en eld: när han kommit riktigt i brand, reser Bjäru upp sig på sina tre pinnar och i det samma utropar trollpackan namnet på den granne, hvars kor Bjäru skall mjölka. Hon far nu af på sina tre ben till det angifna stället, någon äng der korna gå i bet, och mjölkar en eller flere kor tills hennes mage (skinnpåsen) blifvit full. Derefter skyndar hon åter hem till trollpackan, som väntar sitt foster med stor ängslan; ty skulle någon möta Bjäru och få tag i henne, så lupe trollpackan den största fara. Man komme nämligen ihog, att liksom Bjäru är bunden till trollpackan, så är också denna bunden till Bjäru och måste skynda till hennes bistånd om hon uppehålles, och blifver således upptäckt. Bjäru medhafver dock icke mjölk tillbaka, utan denna blifver under det häftiga löpandet på de pinnstyfva benen kärnad till smör. När Bjäru framkommit till kärringen, uttömmer denna smöret i en medhafd bytta och Bjäru blifver åter ett dödt ting, tills en ny eld af 9 sorters trä vid en korsväg åter kallar hen/ne/ till lifs.


På Island kallades bjärorna snakkur (ordet härrör troligen från ett liknande ord för vävspole) eller tilberi och beskrivs som ett avlångt spolformat föremål format av ett döingsben (revben från människa, eller säl för att väsendet lätt skulle kunna ta sig över vatten eller häst) lindat med grått ullgarn. Väsendet gavs liv genom att tas med gömd i barmen till nattvardsgång och i smyg spotta de heliga sakramenten över det och sedan tillföra tre droppar blod från sitt eget vänstra lillfinger. För att hålla sig vid liv så diade de blod från sin ägare från en speciell spene som fanns gömd någonstans på kroppen.

De Isländska snakkur sades också ha en mun på varje sida och när de närmade sig sitt offer så hoppade de upp på ryggen och höll sig fast medans de töjde på sig och drog ner sina två munnar på vardera sidan av djuret för att nå spenarna.

I norra och mellersta Sverige så hade bjäran ofta utseendet av ett litet nystan istället och den sades vara skapad av solv, trästickor brända i båda ändar, kvistar från kvastar eller tvagor, garn (gärna nio olika trådar), lump, trasor, hår, naglar, sakrament och tre droppar blod från vänstra lillfingret bl a.

Vid skapandet kunde man säga följande formel: >>Jag skapar kroppen och fanen giver dig liv och anda>> och när man sände ut den >>Du skall för mig på jorden rinna och min själ för dig i helvetet brinna. Jag stämmer dig till NN:s ko och till mig drage mjölken go>>

De hade många konster, när de gjorde en mjölkhare. Då skulle de stjäla sölv, ullgarn och brända stickor. De skulle gå till kyrkan i tre  torsdagskvällar och svärja genom nyckelhålet. Tredje kvällen skulle de lägga stickorna, sölven och garnet vid dörren. Då kom den onde och tog i det och då blev det en hare. Så länge som ägaren tjänade Satan, så drog haren mjölk till ägare. (Värmland, Grums)

En gång såg en jänta och jag ett föremål, precis osm ett grått nysten, som rullade framför oss utefter vägen. Det kullrade uppför och nedför backarna ända tills det försvann på en enda gång. Vi togo varsin stör och tänkte slå ihjäl illerkatten – för vi trodde, det var en sådan. Men efteråt har jag förstått, att det var baran. Det inträffade i Västanbäck, och det hade nyss dött en gumma där, som man påstod höll sig både med ett och annat. – – – (Medelpad, Sättna)

I Finland kallas väsendet paran och beskrivs i södra delarna ha mänsklig gestalt eller vara en djävul. I norra delarna liknas den vid en fågel. Ibland tillverkas den och i andra fall manas den i stället fram. En lettisk benämning är puhkis, ett dragväsen som kan visa sig i drakgestalt med lång glänsande svans och som kan förvandla sig till katt, fågel, eldkula, människa m. m.

För att skydda sig från Bjäran skulle man hugga en yxa i tröskeln, hänga upp en hästsko eller stål vid dörren, en täljkniv huggas in i åsen över båset eller placera ut psalmblad. Du kunde också ropa: >>Från Satan har du kommit, till Satan skall du draga>> Barasår på djuren botade man med tjära och pentagram.

Källa: Tjuvmjölkande väsen av Jan Wall och books.google

 

~ av Bappho på mars 20, 2011.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
<span>%d</span> bloggare gillar detta: